viešojo sektoriaus subjektai

viešojo sektoriaus subjektai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis 1) valstybė; 2) savivaldybės; 3) biudžetinės įstaigos; 4) 1, 2, 3 punktuose išvardytų subjektų kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos; 5) 1, 2, 3 punktuose išvardytų subjektų kontroliuojamos aukštosios mokyklos ir mokslinių tyrimų institutai, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga; 6) 1, 2, 3 punktuose išvardytų subjektų kontroliuojamos bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga; 7) 1, 2, 3 punktuose išvardytų subjektų kontroliuojamos socialinės globos ir (arba) socialinių paslaugų įstaigos, kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga; 8) viešojo sektoriaus subjektų kontroliuojamos programų ir projektų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, įskaitant Europos Sąjungos finansinės paramos, tarptautinės finansinės paramos ir kitas lėšas, administravimo funkcijas atliekančios įstaigos, kurioms galimybė šias lėšas gauti numatyta jų veiklos sritį reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose ir kurių teisinė forma yra viešoji įstaiga; 9) viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija; 10) išteklių fondai; 11) mokesčių fondai. atitikmenys: angl. public sector entities šaltinis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • viešojo sektoriaus subjektai — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis 1) Valstybė; 2) savivaldybės; 3) biudžetinės įstaigos; 4) 1, 2, 3 punktuose išvardytų subjektų kontroliuojamos sveikatos priežiūros viešosios įstaigos; 5) 1, 2,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjektų grupė — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Grupė, kurią sudaro viešojo sektoriaus subjektas ir kiti viešojo sektoriaus subjektai, už kurių finansinių ataskaitų rinkinių arba biudžeto vykdymo ataskaitų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • viešojo sektoriaus subjekto neatšaukiamasis pasižadėjimas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Dėl viešojo sektoriaus subjekto veiksmų atsirandantis privalomas vykdyti pasižadėjimas. Pasižadėjimas laikomas neatšaukiamuoju, kai kiti subjektai remdamiesi… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjektas, kuriam pavaldūs kiti viešojo sektoriaus subjektai ir kuris kontroliuoja jų veiklą ir gali daryti poveikį jų finansiniams,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • a group of public sector entities — viešojo sektoriaus subjektų grupė statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Grupė, kurią sudaro viešojo sektoriaus subjektas ir kiti viešojo sektoriaus subjektai, už kurių finansinių ataskaitų rinkinių… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • public sector entities — viešojo sektoriaus subjektai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis 1) valstybė; 2) savivaldybės; 3) biudžetinės įstaigos; 4) 1, 2, 3 punktuose išvardytų subjektų kontroliuojamos sveikatos priežiūros… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • public sector entities — viešojo sektoriaus subjektai statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis 1) Valstybė; 2) savivaldybės; 3) biudžetinės įstaigos; 4) 1, 2, 3 punktuose išvardytų subjektų kontroliuojamos sveikatos priežiūros… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • controling public sector entity — kontroliuojantysis viešojo sektoriaus subjektas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Viešojo sektoriaus subjektas, kuriam pavaldūs kiti viešojo sektoriaus subjektai ir kuris kontroliuoja jų veiklą… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • public sector entity's irrevocable commitment — viešojo sektoriaus subjekto neatšaukiamasis pasižadėjimas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Dėl viešojo sektoriaus subjekto veiksmų atsirandantis privalomas vykdyti pasižadėjimas. Pasižadėjimas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.